System do przeprowadzania egzaminów OSCE

system do przeprowadzania egzaminów OSCE / system OSCE

OSCEXAM to autorski system informatyczny firmy LOGON SA zaprojektowany na potrzeby przeprowadzania szkoleń z obszaru medycyny oraz egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination), oceniających i weryfikujących umiejętności kliniczne w warunkach symulowanych, tj. w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych.

Oprogramowanie jest dedykowane do stosowania w jednostkach organizacyjnych symulacji medycznej uczelni wyższych.

Metoda egzaminowania OSCE to narzędzie oceny efektów kształcenia uznawane za „złoty standard”, wzór dla oceny umiejętności klinicznych w dziedzinie nauk klinicznych. Od wielu lat jest nieodłącznym elementem edukacji medycznej.

OSCEXAM to kompleksowe narzędzie pozwalające planować egzaminy i rejestrować je w technice video, przeprowadzać sesje debriefingu oraz dokonywać oceny wykonanych zadań egzaminacyjnych czy szkoleniowych.

Oprogramowanie działające w aplikacjach przeglądarkowych jest zintegrowane z kamerami, symulatorami i trenażerami oraz programami standaryzowanych pacjentów.

System do przeprowadzania egzaminów OSCE

Moduły systemu OSCEXAM:

 • PLANOWANIE ZAJĘĆ/KALENDARZ
 • REJESTRACJA SESJI
 • ODTWARZANIE I DEBRIEFING
 • OCENY I RAPORTY
 • SCENARIUSZE/TESTY
 • ZASOBY
 • ADMINISTRACJA

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

Istotne funkcjonalności

PLANOWANIE ZAJĘĆ/KALENDARZ

 • planowanie zdarzeń i sesji z określeniem ich nazwy, długości, rodzaju, z przypisaniem uczestników i z jednoczesną rezerwacją pomieszczeń,
 • przegląd planu sesji w układzie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym,
 • zdarzenia kodowane kolorami według rodzaju,
 • potwierdzenia e-mailowe do uczestników i pacjentów standaryzowanych dot. zaplanowanego zdarzenia,
 • możliwość integracji z kalendarzami zewnętrznymi np. z kalendarzem zajęć Centrum Symulacji, lub kalendarzem uczelni.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

REJESTRACJA SESJI

 • oglądanie filmów z sesji w czasie rzeczywistym,
 • przechwytywanie danych ze symulatorów pacjenta,
 • funkcje DVR – zatrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu, podczas jednoczesnego nagrywania na żywo (bez przerywania nagrywania),
 • rejestracja sygnału – do 5 strumieni video na pomieszczenie, w tym jedna z monitora pacjenta lub innego sprzętu,
 • jednoczesne wyświetlanie do 20 strumieni video na żywo,
 • pełne sterowanie kamerami (obrót/ pochylenie/ powiększenie obrazu) rejestracji i podglądu na żywo,
 • zarządzanie rozpoczynaniem nagrań przez: zaplanowany czas, uruchomienie scenariusza na symulatorze pacjenta, ręcznie,
 • możliwość dodawania komentarzy podczas transmisji na żywo lub odtwarzania wcześniej zarejestrowanych zapisów wideo,
 • komunikacja wewnętrzna (interkom) do transmisji komunikatów na żywo.

system do przeprowadzania egzaminów OSCE / system OSCE

ODTWARZANIE I DEBRIEFING

 • odtwarzanie zarejestrowanych filmów z sesji z użyciem funkcji DVR tj. zatrzymania, przewijania do przodu i do tyłu,
 • wyświetlanie wszystkich jednocześnie lub wybranych zarejestrowanych strumieni wideo,
 • możliwość dodawania komentarzy podczas odtwarzania wcześniej zarejestrowanych zapisów wideo.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

OCENY I RAPORTY

 • ocenianie sesji na żywo lub podczas odtwarzania wcześniej zarejestrowanych sesji egzaminów i szkoleń,
 • dodawanie komentarzy i uzasadnień,
 • raporty oceny pracy grupowej, indywidualnej, analizy przypadków i rozkładu punktacji,
 • generowanie arkuszy ocen,
 • informacja e-mailowa do uczestników o wystawieniu oceny,
 • możliwość eksportu raportów do formatów XLS, DOC lub PDF.

system do przeprowadzania egzaminów OSCE / system OSCE

SCENARIUSZE/TESTY

 • baza kwestionariuszy, testów, zasobów multimedialnych, przypadków dokumentujących zawartość scenariusza tj. nazwa pacjenta, zgłaszane przez pacjenta przypadłości, diagnoza, opis przypadku oraz cele nauczania,
 • szablony z wykorzystaniem istniejących przypadków i zdarzeń z możliwością ich modyfikacji zgodnie z potrzebami sesji.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

ZASOBY

 • baza zasobów: sale i wyposażenie (kamery, symulatory, narzędzia),
 • monitorowanie godzin pracy standaryzowanych pacjentów,
 • monitorowanie i raportowanie użycia zasobów.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

ADMINISTRACJA

 • zarządzanie użytkownikami, rolami (np. Admin, Referent, Dydaktyk, Egzaminator) i uprawnieniami,
 • zarządzanie bazą uczestników (możliwość integracji z bazą studentów uczelni np. Collegium Medicum),
 • możliwość rejestracji/weryfikacji tożsamości uczestników za pomocą skanera OCR, który odczytuje niezbędne dane osobowe wprost z dokumentu tożsamości,
 • możliwa integracja z AD/LDAP,
 • konfiguracja/ustawienia systemu.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

Środowisko sprzętowe

 • wyposażenie sal egzaminacyjnych: kamery IP, mikrofon, głośnik,
 • wyposażenie sal wykładowców: komputer PC, ekran, mikrofon stołowy,
 • pomieszczenie/poczekalnia przed salami egzaminacyjnymi: monitor HD do wyświetlania informacji z systemu,
 • serwerownia: serwer OSCEXAM (zapis video i przechowywanie nagranych egzaminów),
 • pomieszczenie administratora systemu: komputer PC, monitor HD.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE

Wsparcie i utrzymanie systemu

Na poprawne funkcjonowanie systemu OSCEXAM udzielana jest gwarancja i serwis gwarancyjny na okres 12 miesięcy.

Autor zapewnia w okresie gwarancji:

 • dostosowanie istniejących funkcjonalności systemu do zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych,
 • usprawnianie obsługi systemu poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i oprogramowaniu,
 • udostępnianie nowych wersji oprogramowania,
 • wsparcie serwisowe i dostęp do pomocy.

System do zarządzania i przeprowadzania egzaminów OSCE