CYFROWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

system gromadzenia i zarządzania zdigitalizowanymi dokumentami

Aplikacja CYFROWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW to autorski system informatyczny firmy LOGON SA, umożliwia rejestrację i przechowywanie zdigitalizowanych wersji dokumentów papierowych, wszelkich plików danych oraz metadanych ich opisujących.

System istotnie wspiera automatyzację procesów przepływu informacji w firmie. W repozytorium mogą być umieszczane w uporządkowany sposób i udostępniane uprawnionym pracownikom wszelkie umowy, korespondencja z dostawcami i odbiorcami, dokumentacja: projektowa, wykonawcza, medyczna czy fotograficzna.

Aplikacja ponadto pozwala na automatyzację ewidencjonowania, wersjonowania i obsługi dokumentów poprzez prowadzenie elektronicznych rejestrów np. rejestru umów i korespondencji bądź dedykowanych bibliotek np. projektów technicznych własnych produktów.

Godnymi uwagi w aplikacji są rozbudowane funkcjonalności i filtry związane z wyszukiwaniem dokumentów.

System CYFROWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW to znacząca innowacja procesowa wykorzystująca technologie cyfrowe. Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie tego narzędzia spowoduje znaczące usprawnienie i uporządkowanie procesów przedsiębiorstwa, mających ogromny wpływ na jakość świadczonych usług i podniesienia poziomu organizacji przedsiębiorstwa.

 

Istotne funkcjonalności

 • rejestracja dokumentów opisanych rozbudowanym zbiorem metadanych,
 • przechowywanie dokumentów w zdefiniowanych rodzajach (szablonach),
 • tworzenie bibliotek z użyciem gotowych atrybutów lub możliwość tworzenia własnych,
 • przeszukiwanie zbioru dokumentów według definicji szablonów np. pokaż wszystkie dokumenty w szablonie „Zgoda pacjenta” czy np. według predefiniowanych komponentów np. pokaż wszystkie dokumenty gdzie komponent Imię / Nazwisko / PESEL zawiera „Jan / Kowalski / 82082011184”,
 • zakładanie własnych słowników i wartości słownikowych, wykorzystywanych w definicjach szablonu,
 • możliwość wykorzystania gotowych komponentów w definicjach szablonu, gdzie część komponentów to dane osobowe,
 • rejestrowanie dokonanych zmian, nic nie jest usuwane z systemu, posługujemy się flagami: usunięty, aktualny,
 • zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami,
 • konfiguracja/ustawienia systemu.

 

Wymagania sprzętowe

 • wymagania dla serwera:
  min. Windows Server 2012 najlepiej 2016, min. 2 rdzenie, min. 8gb ram, przestrzeń na przechowywanie zdigitalizowanych plików dokumentów,
 • wymagania dla stacji roboczych:
  min.: Intel i5, 4GB, 1 TB.

system zarządzania zdigitalizowanymi dokumentami