OUTSOURCING

OUTSOURCING

Według najnowszych badań międzynarodowych instytucji w 2020 roku 80% zakupów IT będzie realizowanych w „elastycznych modelach konsumpcyjnych”.

Elastyczny model konsumpcyjny definiuje w jaki sposób Klienci pozyskują i płacą za dostęp do technologi oraz zasobów IT:

 • Klienci oczekują elastycznych form dostępu do nowych technologii IT
 • Klienci chcą płacić za to z czego korzystają i ile używają
 • Klienci potrzebują elastyczności tak aby szybko móc adaptować się do zmiennych wymagań rynku

Dostarczając naszym Klientom właściwą strategię finansową pomagamy osiągnąć zakładane cele biznesowe.

Poprawa zakładanych wskaźników finansowych:

 • niższe koszty pozyskania nowych technologii zarówno wskaźnikowe jak i niższa cena zakupu dzięki cenom specjalnym
 • poprawa cash flow
 • wzrost zdolności zakupowej Klienta
 • przychody skorelowane z wydatkami
 • poprawa ROA ( wskaźnika rentowności aktywów)
 • uproszczenie procedury budżetowania wydatków

Optymalizacja i zarządzanie cyklem życia technologii:

 • cykliczna wymiana – brak przestarzałego technologicznie sprzętu
 • brak kosztów serwisowych w trakcie trwania umowy
 • utylizacja sprzętu zgodna z przepisami prawa

Dostępne modele finasowania uzależnione od rodzaju sprzętu oraz producenta, którego dotyczą:

 • finansowanie nowych inwestycji w modelu elastycznej umowy, gdzie Klient po zakończeniu kontraktu zwraca, wykupuje lub przedłuża kontrakt
 • finansowanie nowych inwestycji w modelu opłaty za wykorzystaną moc obliczeniową za bieżące zużycie  (macierze)
 • refinansowanie inwestycji poprzez odkupienie zakupionej wcześniej infrastruktury
 • kompleksowe usługi Asset Mangement – odkup, wymiana, utylizacja, modernizacja i remarketing infrastruktury

Zakres sprzętowy:

 • komputery, notebooki
 • sprzęt drukujący
 • sprzęt sieciowy LAN i WAN
 • budowa łączy telekomunikacyjnych
 • sprzęt serwerowy
 • aplikacje biurowe oraz serwerowe (w zakresie określonym przez licencję producenta)
 • wideokonferencje
 • systemy bezpieczeństwa informatycznego

Zakres usługowy: 

 • zarządzanie środowiskiem IT na zlecenie Klienta
 • możliwość stworzenia pierwszej lini wsparcia dla pracowników Klienta
 • zdalne monitorowanie wydzielonych usług IT
 • audyty i inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania
 • okresowa konserwacja sprzętu
 • zastępstwa na czas urlopu pracowników działu IT
 • szkolenia dla pracowników Klienta
 • dostosowanie usług IT do wymagań biznesowych

Przykładowy projekt zrealizowany przez Logon S.A. przy pomocy spółki zależnej Logorent Sp. z o.o.

Opis Klienta

Klient biznesowy, posiadający 3 lokalizacje na terenie Bydgoszczy (116 stacji komputerowych, serwerownia) – całą infrastrukturą informatyczną zajmuje się tylko jedna osoba.

Wspólnie określone problemy na starcie projektu

Klient realizował dorywcze zakupy sprzętu komputerowego w ramach rocznych budżetów w związku z czym uzyskiwał standardowe rynkowe ceny zakupu, posiadany sprzęt przy kolejnych zakupach w związku z naturalną zmianą modeli za każdym razem był inny, osoba zajmująca się IT jest w stanie czasowo zająć się tylko i wyłącznie bieżącymi usterkami, awariami, kontaktem z zewnętrznymi serwisami, klient posiada 3 lokalizację nie spięte w jedną sieć, konieczność zatrudnienia dodatkowych osób w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania firmy od strony informatycznej, brak systematycznej i bieżącej pracy rozwojowej wynikającej z niskich rocznych budżetów

————-

Klient realizował dorywcze zakupy sprzętu komputerowego w ramach rocznych budżetów. W związku z tym uzyskiwał standardowe – rynkowe ceny zakupu. Posiadany sprzęt przy kolejnych zakupach za każdym razem był inny (w związku z naturalną zmianą modeli). Brak spięcia w jedną sieć 3 lokalizacji zmuszało Klienta do zatrudnienia dodatkowych osób w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania firmy od strony informatycznej. Jedna osoba zajmująca się IT była w stanie czasowo zająć się tylko i wyłącznie bieżącymi usterkami, awariami, kontaktem z zewnętrznymi serwisami.

Wdrożone rozwiązanie

wymiana wszystkich 116 stanowisk komputerowych, wymiana wszystkich serwerów, wymiana całego sprzętu sieciowego, połączenie siecią światłowodową 3 lokalizacji w jedną sieć WAN, wymiana całego oprogramowania biurowego oraz wdrożenie usług opartych na office 365, ujednolicenie wszystkich licencji serwerowych

wdrożenie systemu help desk do zgłaszania oraz monitorowania problemów i usterek przez pracowników Klienta

—————–

wymiana wszystkich urządzeń tj.: 116 stanowisk komputerowych, serwerów, sprzętu sieciowego, połączenie siecią światłowodową 3 lokalizacji w jedną sieć WAN, wymiana całego oprogramowania biurowego oraz wdrożenie usług opartych na office 365, ujednolicenie wszystkich licencji serwerowych,

wdrożenie systemu help desk do zgłaszania oraz monitorowania problemów i usterek przez pracowników Klienta

Efekt ekonomiczny:

Uzyskanie kosztów miesięcznych na poziomie niższym od dotychczasowych bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób do działu IT.

Kilkukrotne zwiększenie wydajności głównych systemów biznesowych poprzez ich optymalizację (np. skrócenie generowania raporu zbiorczego z wszystkich lokalizacji – z kilku godzin do kilku minut)

90% zmniejszenie ilości incydentów obsługiwanych przez własny dział IT.